Wysoko wygrano nadziejom na lepsze jutro – konferyncja po szpilu Ruchu ze Skrom

Niybiescy wygrywajom szpil ze Skrom Czynstochowa 4-0, po dwóch torach Balickiego i jednyj Bogusza i Walskiego. Po szpilu momy zapis konferyncji prasowyj, ocywiście po naszymu:

Paweł Ściebura (tryner Skry):  „Niy ma co komyntować, bo wynik godo som za sia. Ruch boł dzisioj zdecydowanie lypszym zyspołem łod nos, wygroł zasłużynie. We piyrwszyj halbce myśla, że łostali my we szatni i fest bolyśnie łostali my za to skarcone. Drugo halbka Ruch mioł całkowicie pod kontrolom. Fest pywno i zasłużono wygrano. Gratuluja trynerowi i zawodnikom gospodorzy. Dzisioj cąło ta otoczka, tego szpilu nos przerosła. Dzisioj brakło nom wszistkiego”.

Dariusz Fornalak (tryner Ruchu): „Coś nos dzisioj mało, som jakieś inne imprezy? Dobra. Chciołech podziynkować swojimu zyspołowi, że we tak trudnym do nos wszistkich czasie, dzisioj stanoł na wysokości zadanio i wygroł fest ważny do nos szpil.

Dzisioj wygralimy ważny szpil, ale te fusbalorze bez tydziyń niy naucyli sie grać w bala. Tydziyń tymu niy potrafili. Pracujymy ze dnia na dziyń, ze tydnia na tydziyń coby tyn zespół stoł sie zespołym. My som ze sobom we tym składzie trzi tydnie i to niy wystarcy. Fest sie cieszymy ze tyj wygranyj i ze tyj kontroli nad sytuacjom na szpilplacu. To je taki bodziyc do dalszyj noszyj roboty, a łoni muszom wierzić, że ta dalszo naszo robota mo syns.

My wsziscy sam żyjymy sukcesami, kierych na dziyń dzisiyjszy juz niy ma i na ta chwila niy bydzie. Muszymy wsziscy ciynżko robić na to, coby tyn Klub łodbudować”.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.