Zaś rymis… [KONFERYNCJA PRASOWO]

Ruch Chorzów walczōł, ale niy stykło na to coby wygrać i prziwieźć do Chorzowa trzi punkty. Rymis trza szanować, ale zacyno uciekać szpilów. Zapraszômy do lektury zapisu wypowiydzi trynerów po szpilu, łoczywiście po naszymu:

Jarosław Skrobacz (tryner Ruchu): „Kożdy szpil chcymy szpilać ło wygrano i dzisiej ta gra niy szła nôm tak co my chcieli szpilać. Tyn szpilplac je trocha inkszy i niy ma co godać, ale to my powinni sie do niygo dostosować i inakszyj szpilać we piyrwszyj halbce szpilu. we drugij bōło lepij, ale drugi szpil kaj niy wykorzistujymy łokazji. To nôs boli bo przi prowadzyniu bōło gut i sie ukłodało i trza bōło ino lecieć za ciosym ze racji, że stwôrzali my sie łokazje, ale mômy ino punkt i zaś niydosyt ze nôszyj sztorny”.

Krzysztof Chrobak (tryner Pogoni): ” We piyrwszym rzyndzie gratuluja drużinie i wyniku i postawy. Gralimy dzisiej ze jednym ze faworytow do zajyncia placu gry we I Lidze. Łobserwowali my Ruch we dwóch łostatnich szpilach, mieli my plan na tyn szpil i drużina dzisiej realizowała nôsz plan. Trza bōło dociepnōnć jeszcze zaangażowanie i wola walki. Mielimy trudny momynt po stracie tora we drugij halbce, ale to nôs ukrzidlôło i beztō szczelili my tora na 1-1. Bez szibkie smiany za urazy niy mogli my dociś rywala, ale myntalnie mômy plus. Grali my ze bardzo dobrom drużinom i dali my rada”.


własne