Zbiórka szalów do bajtli!

ruchchorzow.com.pl

Klub razym ze kybicami prowadzŏm zbiórka szalów kierych już niy używŏcie.

Szale idzie skłŏdać we „Grzybku” dzisiŏj do 16:00 i we dniu szpilu ze Śląskiem II. Ważne, coby bōły wyprane bo łone łod razu trafiōm do bajtli!


własne / ruchchorzow.com.pl