Ze Garbarnią podtrzimano passa bez porażki. [KONFERYNCJA PRASOWO]

foto: dariusz grabiński

Cołki szpil ciśli, grali dobrze i ze planym na wygrano. Niy zawsze sie to udowo, beztosz dobrze, że tyn szpil chocioż zrymisowali. Po szpilu byli my na konferyncji prasowyj, a zapis poniżyj je po naszymu:

Maciej Musiał (tryner Garbarni Kraków): „Ze dzisiejszygo szpilu, zadowolony jestech ino ze wyniku. Przed szpilym brołbych go w ciymno, bo zdôwali my se sprawa, że przijeżdżōmy do nôjlepij grajōncyj drużiny we tyj lidze, co potwierdziōły łostatnie szpile. Spodziewołech sie jednak lepszyj gry i oporu ze nôszyj sztrony.

Piyrwszo połowa bōła we nôszym szpilaniu fest słabo i niy môm nic dobrygo do powiedzynio ło tyj połowie szpilu, a we drugij halbce bōło lepij, ale bōło fest daleko łod mojich łoczekiwań. Łostali my zdominowani we środku szpilplacu, mieli my srogie problymy ze balom i niy poradzili my budować ataki. Stać nôs na lepszo gra”.

Jarosław Skrobacz (tryner Ruchu Chorzów): „Myśla, że tyn szpil potoczōł sie tak, jak my przewidywali. Znali my mocne sztrony Garbarni, to drużina kiero dobrze gro przi balu, bezco my chcieli atakować ich wysoko i to my realizowali. Zgadzôm sie, że ta piyrwszo połowa bōła u nôs spokojniyjszo, potyn – we drugij – uciekôł czas, minuty i to niy dowało nôm płynnyj gry. Bōły momynty rwane, kaj niy poradzili my jeij uspokoić.

Stworzyli my szporo łokazji, powiedziołech już chopcom we szatni, że trza gowy dować do wierchu bo to niy bōł szpil po kerym mômy sie czego wstydzić, bierōnc pod uwoga elwer pod koniyc szpilu. Szanujmy tyn punkt bo możno jest niydostyt, ale niczego przed szpilym nie dodôwomy, trza sie wszistko wywalczyć.

Dziynkuja chopcom za te srogie zaangażowaniy i walka do łostatnich sekund szpilu, dziynkuja tyż kybicom i jeich postawie rewelacyjnyj bo chyba kożdy nôm zazdrości, że mogymy szpilać przy jeich obecności”.


własne / foto: dariusz grabiński