Zmiany na ławce we Ruchu!

Dzisiŏj, we cwŏrtek doszło do kilku zmian we nŏszym sztabie szkolyniôwym. Co fto bydzie robić? Poniżyj wyjaśniŏmy:

Ze Ruchem żegnŏ sie tryner Marek Wleciałowski.

Piyrwszym trynerem bydzie dotychczasowy asystynt Wleciałowskiego – Karol Michalski.

Jan Kocian wracŏ do Chorzowa! Bydzie pełniōł funkcja menadżera I drużiny Ruchu.

Do sztabu szkolyniowygo wracŏ tyż Dariusz Fornalak kiery bydzie prawdopodobnie odpowiadŏł za rozpracowywanie rywali.

Marek Mandla – dotychczasowy dyryktor szportôwy prawdopodobnie pożegnŏ sie ze klubem.

Trynerowi Wleciałowskiemu dziynkujymy za cŏłko robota i podjyncie walki. Witŏmy Jana Kociana nazot, po 5 latach łōd ostatnigo razu, jak nŏs prowadziōł.


własne / ruchchorzow.com.pl