Znŏmy kandydata kybiców na sztanowisko prezesa Ruchu Chorzów!

FB: Ultras Niebiescy

Na facebookowym koncie Ultras Niebiescy dzisiŏj pojawiōł sie post, ze informacjŏm ło kandydacie kybiców na prezesa Ruchu Chorzów.

Łostŏł nim Szymon Michałek. Popularny Sajmon znany je przede wszistkim ze swojij działalności na rzecz budowy nowygo sztadionu do Ruchu, a łostatnio tyż skuli fest gryfnych akcji na Sektorze Rodzinnym Ruchu Chorzów.

Sajmon kończōł Akademia Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego we Katowicach, potyn Wyższo Szkoła Bankowości we Chorzowie (ze nojwyższym wyrôżniyniem) pracowŏł tyż jako starszy analityk finansowy, a łostatnio we firmie Eurofins jako kerownik zespołu ds. raportowaniŏ finansowygo. Je wykwalifikowany we zakresie rozwoju kariery, przeglondu wynagrodzyń i raportowaniŏ zatrudniyniŏ.

Ło kandydaturze Szymona gŏdało sie już łod pewnygo czasu i zawsze wydŏwŏł sie jedynym dobrym wyborym we tyj sytuacji.


własne / un / linkedin