Życie na Niebiesko patronem medialnym II czynści „Historii Ruchu Chorzów”!

Informujymy ze srogom przijymnościom, że łostali my patronym medialnym ksiōnżki „Historia Ruchu Chorzów Tom I. Część 2” kero ukoże sie jesce przed świyntami Bożego Narodzynio.

Autorami drugij czynści sôm: Andrzej Godoj, Piotr Kowalik, Tomasz Buja i Damian Sifczyk, a premiera mô być 14 grudnia 2021 roku.

Na 2022 rok prawodpodobnie ukożôm sie dwie nôstympne czynści. Pilnujcie nôs, bo bydymy szkryflać co, kaj i kiedy.


własne