Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #19

Dziewiytnosty łodcinek Życia na Niebiesko – Przed Kamerom! Sztandardowo podsumowalimy łostatnie wydarzynia i połosprowiali, ło tym, co bydzie. Zapraszomy do lajkowanio, posyłanio dalyj i komyntowanio.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.