Życzenia Wielkanocne od redakcji Życia na Niebiesko!

Cała redakcja naszej strony życzy wszystkim kibicom, sympatykom, piłkarzom i działaczom, a także ludziom związanym z Ruchem Chorzów: Zdrowych, spokojnych i miłych świąt Wielkanocnych, spędzonych w rodzinnym gronie. Smacznych jajek i ciast oraz dużo emocji związanych z Ruchem Chorzów.

Cołko rydakcjo życy kybicom, sympatykom, fusbalorzom i działacom, a tyż ludziom co majom cosik wspólnygo ze Ruchem: Zdrowych, spokojnych i wysołych świont Wiylkanocnych, spyndzonych we rodzinnym gronie. Dobrych jajek i zist oroz fest dużo emocji zwionzanych ze Ruchem Chorzów.

Życzy redakcja Życia na Niebiesko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.